مشخصات دستگاه اکسیژن ساز

خلوص این دستگاه بیش از 99.5 درصد می باشد که این خلوص بالا امکان برش انواع ورق های فولادی را فراهم کرده است.

3NM3/H : Oxygen Flow Rate
90>O2>99 Oxygen Purity:
5 Bar Output Pressure:

نمونه کارهای مشابه